صد و هفتاد و هشتمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع)) در روز شنبه مورخ 96/10/23 ساعت 7 صبح با حضور پزشکان، کارشناسان ، خیرین بزرگوار و اعضاء محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع)) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

طرح شماره سه

طرح شماره دو

طرح شماره یک