یکصد و شصت و ششمین جلسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/4/10  با حضور محترم اعضاء هیئت مدیره، پزشکان ،کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

 

دومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری، روز شنبه مورخ 96/2/23 با حضور  اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید.

یکصد و شصت و پنجمین جلسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/2/16  با حضور محترم اعضاء هیئت مدیره، پزشکان ،کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

 

 

هفتمین نشست سالیانه مجمع و انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان های استان اصفهان روز پنجشنبه مورخ 31 فروردین ماه با حضور محترم شهردار اصفهان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی، معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت استان، رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر اصفهان، اعضاء هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)، مدیران عامل و رؤسای هیئت مدیره انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها، پزشکان و کارشناسان در مجموعه تفریحی فرهنگی هشت بهشت برگزار گردید.