یکصد و هفتادمین جلسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/6/4 با حضور محترم اعضاء هیئت مدیره، پزشکان ،کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

 

سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ساعت 8:30 صبح مورخ 96/6/1 در سالن های همایش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور کارشناسان ارشد وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی ، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز و مقامات استانی، کارشناسان ارشد استان های سراسر کشور و اعضاء هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) تشکیل گردید.

 

جلسه فوق العاده مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/5/21ساعت 7 صبح با حضور اکثریت اعضا هیئت امناء تشکیل گردید.

 

هجدهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مجمع و انجمن بهداشت و سلامت شهرستان ها روز شنبه مورخ 96/5/14 این جلسه با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت استان، ریاست محترم مجمع خیرین ، تنی چند از اعضاء هیئت مدیره مجمع خیرین و رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و رابطان انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.