جلسه قدردانی از خیّر محترم جناب آقای مهندس سعید محکم کار به منظور مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در احداث ساختمان تدبیر(مجتمع آزمون ها و کلاس های آموزشی) روز پنج شنبه مورخ 96/8/4 ساعت 9 صبح با حضور مدیران ارشد دانشگاه علوم پزشکی ، اساتید ، پزشکان ، خیرین و خانواده محترم مهندس سعید محکم کار برگزار گردید.

 

یکصد و هفتاد و سومین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/7/29 ساعت 7 صبح باحضور اعضاء محترم هیئت مدیره، پزشکان ، کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید

 

پنجمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری، روز شنبه مورخ 96/7/22رأس ساعت 12:30 باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید.

یکصد و هفتاد و دومین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/7/15 ساعت 7 صبح باحضور اعضاء محترم هیئت مدیره، پزشکان ، کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.