با مشارکت مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) و گروه کاردرمانی دانشکده علوم توانبخشی اصفهان ، جشنی در خصوص گرامیداشت صدمین سالگرد رشته ی کاردرمانی  در روز شنبه4 آذر  از ساعت 14الی 18 باحضور 900 نفر از اساتید،پزشکان، دانشجویان و ... در تالار شریعتی دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان برقرار گردید

.        

ششمین جلسه هیئت مدیره در سال جاری و اولین نشست با اعضاء جدید هیئت مدیره  مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/9/4رأس ساعت 12:30 باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید.

جلسه انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسین مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز پنج شنبه مورخ 2/9/96  با حضور اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت امناء ، راس ساعت 7 صبح تشکیل گردید.

یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/8/13 ساعت 7 صبح باحضور اعضاء محترم هیئت مدیره، پزشکان ، کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید