قرارداد یکدستگاه اکوسونوگرافی جهت بیمارستان  قلب شهید چمران به مبلغ صد میلیون تومان توسط خیرمحترم و ارجمند سرکار حاجیه خانم پروین کلباسی منعقد گردید.

 

"برای شادی روح پدر و مادرشان الفاتحه مع الصلوات"

قرارداد یکدستگاه فور و اتوکلاو به مبلغ 7 میلیون تومان جهت بیمارستان کاشانی توسط خیرمحترم و ارجمند سرکار حاجیه خانم پروین کلباسی منعقد گردید.

 

"برای شادی روح پدر و مادرشان الفاتحه مع الصلوات"

نوزدهمین نشست انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها روز شنبه مورخ 96/9/11 با حضور رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و رابط انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها رأس ساعت 9 صبح تشگیل گردید.

صد و هفتاد و پنجمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/9/11 ساعت 7 صبح با حضور پزشکان، کارشناسان ، خیرین بزرگوار و اعضاء محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی(ع) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.