یکصد و شصت و چهارمین جلسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 95/12/14 با حضور محترم اعضاء هیئت مدیره، کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

 

در این جلسه  سرکار خانم شهیدی در مورد "پیشگیری  از  مرگ   مادر" ایراد سخن نمودند و پس از بحث و تبادل نظر، طی مراسم باشکوهی با اهداء گل از خیرین محترمی که صمیمانه در طول سال  با مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع)  همراه بودند، قدرانی شد.