یکصد و شصت و سومین جلسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 95/11/30 با حضور محترم اعضاء هیئت مدیره، کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

در ادامه سرکار خانم دکتر فتحیان دکترای آموزش و ارتقای سلامت، در مورد پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان که برگرفته از نتایج تحقیقاتی انجام شده بود سخنانی ایراد نمودند.