گردهمائی خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان توسط خیّر محترم روز پنج شنبه مورخ 96/9/23 ساعت 10 صبح تشکیل گردید.

دراین جلسه جناب آقایان دکتر حیدری(معلون محترم بهداشتی دانشگاه علم پزشکی اصفهان)، دکتر شاهمرادی(معاونت محترم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ، دکتر کلیدری (معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)و خیرین موثر استان استان حضور داشتند.

 

لازم بذکر است در این جلسه رئیس هیئت مدیره،مدیرعامل و رابط انجمن شهرستان ها نیز شرکت کردند.

  

 

بعد از تلاوت ایاتی از قرآن جناب آقای دکتر وحدتی(مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان)، جناب آقای دکتر حیدری(رئیس محترم مرکز بهداشت استان و هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان( امام هادی (ع))،جناب آقای احمدیان (مدیرعامل انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان لنجان)،حاج آقا باقریان(امام جمعه محترم زرین شهر)و حناب آقای میرلوحی(بازرس محترم مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی(ع)ایراد سخن نمودند.