صد و هفتاد و پنجمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/9/11 ساعت 7 صبح با حضور پزشکان، کارشناسان ، خیرین بزرگوار و اعضاء محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی(ع) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

در این جلسه جناب آقای دکتر فدائی مدیرگروه بیماری های واگیردار معاونت بهداشتی استان در خصوص بیماری های شایع فصلی بویژه آنفولانزا ایراد  سخن و پاسخگوی سؤالات حاضرین در جلسه بودند.

پس از آن مدیرعامل محترم دهکده سالمندان احسان نجف آباد جناب آقای دکتر پوراسماعیلی درخصوص عملکرد و اقداماتی که در این دهکده جهت سالمندان انجام میگیرد به صورت کلیپ و سخنرانی ارائه نمودند.

در پایان جمع بندی مطالب و مصوبات اعلام گردید.