یکصد و هفتادو یکمین جلسه عمومی 15 روز یکمرتبه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/7/1 با حضور سرکار خانم دکتر چنگیز رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اعضاء محترم هیئت مدیره، پزشکان ،کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

در این جلسه سرکار خانم دکتر چنگیز رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص نقش خیرین در توسعه بهداشت و سلامت  و سپس جناب آقای دکتر حسین زاده و سرکار خانم طغیانی در خصوص توسعه آزمایشگاه ژنتیک بیماستان الزهراء و مراقبت از نوزاد پرخطر در منزل، ایراد سخن نمودند و در این خصوص بحث و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ گردید