سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ساعت 8:30 صبح مورخ 96/6/1 در سالن های همایش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با حضور کارشناسان ارشد وزارت بهداشت، درمان  و آموزش پزشکی ، ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(سرکار خانم دکتر طاهره چنگیز و مقامات استانی، کارشناسان ارشد استان های سراسر کشور و اعضاء هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) تشکیل گردید.

در جلسه افتتاحیه کنگره مذکور ، علاوه بر سخنرانی مقامات محترم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی، جناب آقای دکتر حیدری ریاست محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) نیز در خصوص اهداف، عملکرد یک دهه گذشته و برنامه های آتی مجمع ایراد سخن نمود.

لازم به ذکر است در برگزاری این کنگره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) مشارکت مادی، معنوی و علمی داشتند.  

حضور تعدادی از اعضاء هیئت مدیره در سومین کنگره بین المللی و هشتمین کنگره ملی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت